dalaşmaq

dalaşmaq
qarş. Savaşmaq, vuruşmaq, dava eləmək. Uşaqlar dalaşırlar. // Küsüşmək, sözləşmək, söyüşmək, bir-birinə ağır sözlər demək. <Nurəddin:> Baba, daha Gülpəri ilə dalaşma, mən razıyam. S. S. A.. <Müdir:> Adam evdə əsəbiləşə bilər, . . bəlkə dalaşar da, fəqət dörd-beş illik bir ailə həyatını pozmaz. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dalaşma — «Dalaşmaq»dan f. is. Xanpəri ilə Mədədin dalaşma hadisəsi Gülşənin ürəyini bərk əzdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yol — is. 1. Gediş gəliş və nəqliyyat işləməsi üçün zolaq şəklində ayrılmış yer. Kəndarası yol. Bu yol haraya gedir? Avtomobil yolu. Şose yolu. – <Yusif şah> əmr elədi ki, hər yerdə yollar təmir olunsun və lazım məqamlarda və mənzillərdə körpülər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğmalaşmax — (Şəki) dalaşmaq, əlbəyaxa olmaq. – O qədə boğmalaşdılar, axırda özdəri yoruluf ayrıldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • boğuşmax — (Qazax, Şəki) dalaşmaq. – Qonşi qonşiynən boğuşdu, qaraçiyə fırsant düşdü (Şəki) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bozarışmağ — (Kürdəmir) dalaşmaq, sözləşmək. – Boş şeydən ötri bozarışmağ ayıbdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bozdaşmax — (Beyləqan) dalaşmaq, deyişmək, sözləşmək. – Rəhim mənnən bozdaşdı; – Yaman bozdaşdıx o günü dədəmnən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bö:ələx’ləmməx’ — I (Çənbərək, Daşkəsən) mozalanın sancması nəticəsində o tərəfə bu tərəfə qaçmaq, şıllaqlamaq. – Mallar bö:ələx’lənəndə kürnəyə qaçellar (Daşkəsən); – Dana bö:ələx’lənəndə qılçası qırıldı (Çənbərək) II (Qazax) qızışmaq, əsəbiləşmək, acıqlanaraq… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çəndələşməx’ — (Bərdə) sözləşmək, dalaşmaq. – Cəmil mənim uşağımnan çəndələşif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çirpişmax — (Şəki) dalaşmaq. – Usuf arvadnan çirpişif getdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • irişmağ — I (Quba, Meğri) 1. b a x idəşmax 2. vuruşmaq, dalaşmaq II (Xaçmaz, Quba) yersiz, şitşit gülmək. – Adamun üzünə baxıb irişmə (Xaçmaz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”